Disclaimer

VanValentijn Projectontwikkeling en SBB Ontwikkelen en Bouwen besteden uiterste zorg aan complete informatie in deze brochure. Het is mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. VanValentijn Projectontwikkeling en SBB Ontwikkelen en Bouwen zijn niet aansprakelijk voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. De kleuren en afbeeldingen van de Artist Impressies en overige verbeeldingen geven een zo goed mogelijk beeld van het nieuw te bouwen project. De impressies en afbeeldingen kunnen derhalve afwijken van de uiteindelijke contractstukken. Afbeeldingen welke zijn gebruikt ten behoeve van de deze brochure maken geen onderdeel uit van de contractvorming tussen de verkoper en koper. Aan de impressies en afbeeldingen welke in deze brochure staan weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.